Interview Logistiek Magazine Mei 2015

'De bereikbaarheid laat nog te wensen over'

Logistiek dienstverlener Twentepoort Groep nam half april een nieuw logistiek bedrijfspand op De Weuste-Noord in Wierden in gebruik. Volgens algemeen directeur Martin Noeverman, was Business Park XL in Almelo ook een lange tijd in beeld als vestigingslocatie.

Noeverman zegt hier nu over: "Begin vorig jaar hebben we enkele malen met de directie van Business Park XL constructief om tafel gezeten. Dit park richt zicht op de echt grote ruimtevragers. Voor de eerste fase van ons bouwplan was in eerste instantie circa 5.000 vierkante meter bouwgrond nodig. Hoewel we door de directie van XL in het gehele proces keurig zijn begeleid, merkten we aan alles dat XL zich specifiek richt op de echt grote ruimtevragers van minimaal meerdere hectares afname". De keuzevrijheid in percelen bleek hierdoor te beperkt, stelt Noeverman.

"Daarnaast speelde voor ons sterk mee dat we volledig grondeigenaar willen zijn, terwijl XL enkel de mogelijkheid biedt tot eeuwigdurende erfpacht met jaarlijkse canon. De verplichting tot deelname in parkmanagement was an sich voor ons geen issue, maar wel het feit dat zeggenschap over andere inkoop beveiliging, groene en blauwe diensten naar rato grondbezit geschiedt. Dit had voor ons wel beperkingen, daar we zelfstandig dit soort keuzes willen maken en niet afhankelijk willen zijn van anderen". 

Gaandeweg het voorjaar van 2014, werden volgens Noeverman de argumenten om vol te gaan voor het alternatieve vestigingsplan op de Weuste-Noord steeds sterker. "Ondanks dat Port of Twente in de persoon van directeur Mark van Onna er nog alles aan heeft gedaan om ons naar XL-Park te krijgen". Bedrijventerrein De Weuste-Noord is een relatief klein industrieterrein maar biedt qua logistieke ontsluiting minimaal dezelfde mogelijkheden als het XL-Park. Op 600 meter ligt de toerit naar de N36 en A35/A1 (Duitsland-Oost-Europa)

Noeverman: "De grondprijs was daarnaast voor ons ook interessanter. Weuste-Noord ligt op een steenworp afstand van het bedrijvenpark Twente. Dit betreft een van de grootste industrieterreinen in Twente, en diverse bedrijven die hier zijn gevestigd mogen wij tot klant rekenen op het gebied van Oost-Europa 
transport al dan niet in combinatie met tijdelijke of permanente warehousing of VAL-activiteiten".

Muitimodale ontsluiting is hier vooralsnog niet aanwezig, maar dat is voor ons op dit moment ook niet van meerwaarde. Met onder andere de CTT containerterminal in Hengelo biedt Twente al voldoende mogelijkheden voor multimodale oplossingen. Ruim 90 procent van onze dagelijkse import en exportstromen worden via wegtransport afgewikkeld. Het aandeel multimodaal daarin is echter wel groeiend.

De bereikbaarheid van het relatief nieuwe terrein laat nog wel wat te wensen over. In mei staat een bezoek en gesprek op onze nieuwe locatie gepland met de verantwoordelijke wethouder en de bedrijvencontact functionaris om hier nader op in te gaan. Onder andere de bewegwijzering naar het industrieterrein verdient aandacht. 

Pand Wierden