Jaarafsluiting 2016

Met de feestdagen in het vooruitzicht is het jaar 2016 al bijna ten einde. Voor Twentrex BV in alle opzichten een geslaagd jaar, waarin we véle spoedtransporten en diverse zéér tijdkritische zendingen wereldwijd mochten verzorgen voor onze sterk groeiende en trouwe klantenkring.

Uiteraard hopen we in 2017 op dezelfde voet door te gaan. Een jaar waarin binnen onze overkoepelende Twentepoort Groep veel staat te gebeuren. Zo wordt onder andere de warehousecapaciteit fors verhoogd door nieuwbouw van een duurzaam CO2-neutraal hoogbouwmagazijn. Ook Twentrex zelf zal haar logistieke dienstenpakket nader uitbreiden, maar hier komen wij begin volgend jaar bij u op terug J….

In het kader van ons MVO-beleid, doneren wij ook dit jaar ons gehele `Kerstbudget` 
aan onze maatschappelijk partner, de Stichting Help Oost Europa, gevestigd in Almelo. 
De stichting stelt zich ten doel hulp te bieden aan mensen en kinderen die volledig afhankelijk zijn van derden. Doelgroepen in Oost-Europa zijn met name: tehuizen, bejaarden en gehandicapten. De hulp is er vooral op gericht om enerzijds mensen op 
weg te helpen om weer voor zichzelf te kunnen zorgen en anderzijds hen die afhankelijk zijn van zorg, een menswaardiger bestaan te bieden.

Onze kerstdonatie wordt dit jaar specifiek aangewend voor een zaden- en pootaardappelenproject in Roemenië, met als hoofddoel de zelfredzaamheid te 
stimuleren. Meer info via: https://www.twentrex.nl/over-twentrex/mvo.html
Van harte bij u aanbevolen! 

Namens het gehele team van Twentrex en de Twentepoort Groep hele fijne feestdagen toegewenst en veel voorspoed in het nieuwe jaar, zowel zakelijk als privé!