Twentrex sluit het jaar 2017 af

De feestdagen staan al voor de deur...Traditiegetrouw even een moment van bezinning en een korte terugblik op het afgelopen jaar 2017. Dit jaar was voor Twentrex in veel opzichten een geslaagd jaar, waarin we wederom véle spoedtransporten en diverse uitdagende en zéér tijdkritische zendingen wereldwijd mochten verzorgen, voor een nog steeds groeiende maar bovenal trouwe klantenkring.

Ook in Value Added Logistics en aanvullende diensten als opmaak van export-documentatie, tijdelijke of permanente warehousing, het regelen van transportverzekeringen en het geven van maatwerk douane advies hebben we een gezonde groei doorgemaakt. Dank voor uw vertrouwen in ons! In 2018 hopen we op dezelfde voet door te gaan. Een uitdagend jaar voor ons als Twentrex alsmede de overkoepelende Twentepoort Groep, met o.a. de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2015.

In het kader van ons MVO-beleid, doneren wij ook dit jaar ons gehele `Kerstbudget` aan onze maatschappelijk partner, de Stichting Help Oost Europa, gevestigd in Almelo. De stichting stelt zich ten doel hulp te bieden aan mensen en kinderen die volledig afhankelijk zijn van derden. Doelgroepen in met name Oost- en Midden-Europa

zijn met name: tehuizen, bejaarden en  gehandicapten. De hulp is er vooral op gericht om enerzijds mensen op weg te helpen om weer voor zichzelf te kunnen zorgen en anderzijds hen die afhankelijk zijn van zorg, een menswaardiger bestaan te bieden. Onze kerstdonatie wordt dit jaar wederom hoofdzakelijk aangewend voor een zaden- en pootaardappelenproject in Roemenië, met als hoofddoel de zelfredzaamheid te versterken. Meer info via https://www.twentrex.nl/over-twentrex/mvo/.

Namens het gehele team van Twentrex BV en de Twentepoort Groep BV hele fijne feestdagen toegewenst en veel voorspoed in het nieuwe jaar, zowel zakelijk als privé!

Hartelijke groeten uit Twente,

Medewerkers & Directie Twentrex BV

Rick van `t Hag, Collin Lohuis, Wouter ter Haar, Marlin Broshuis, Miranda Roelofs, Jarno Zandhuis,
Tijmen Zandhuis, Maikel Boelema,  Arno Brokelman en Martin Noeverman.

Kerstwens 2017