Incoterm FCA

De incoterm FCA

Bij FCA incoterms (free carrier) levert de verkoper de export goederen aan de uitgekozen vervoerder op de afgesproken plaats. Deze vervoerder moet door de koper worden aangewezen.

Als de plaats van het afleveren van de goederen eigendom is van de verkoper, dan is de verkoper verantwoordelijk voor het lossen. Als de levering plaatsvindt op een andere plaats, welke geen eigendom is van de verkoper, dan is de verkoper niet verantwoordelijk voor het lossen.

De term carrier in deze incoterm verwijst naar de partij die verantwoordelijk is voor de vervoersovereenkomst en het transport van de goederen, op welke manier dan ook.

Incoterm FCA betekenis

Bij de incoterm FCA (free carrier) kunnen er 3 plaatsen van ontvangst van goederen zijn, namelijk:

  • Faciliteit van de verkoper;
  • Faciliteit van de transporteur;
  • Zee- of luchthaven.

Bij free carrier is de verkoper alleen verantwoordelijk voor het laden van de goederen als deze zich bevinden op een locatie welke eigendom is van de verkoper. In alle gevallen is enerzijds de verkoper verantwoordelijk voor de douane afhandeling van de export goederen en anderzijds is de koper verantwoordelijk voor de internationale vervoersovereenkomsten. De FCA incoterms kunnen gebruikt worden voor iedere transportmodaliteit.

FCA is één van de meest gunstige incoterms wanneer de koper controle wilt hebben over de costs of origin en de transportkosten middels een aangewezen transporteur. De incoterm FCA wordt voornamelijk gebruikt in combinatie met een Forwarders Cargo Receipt (FCR), een document dat bewijst dat de goederen zijn ontvangen door een vervoerder met de intentie om deze te vervoeren volgens de condities van de koper. De FCR is een bewijs van levering en kan worden gebruikt in plaats van de vrachtbrief.

Het is aanbevolen om gebruik te maken van de incoterm FCA (free carrier) in plaats van de incoterm FOB (free on board) voor containerladingen. In geval van full container load, kan de container worden geplaatst bij de faciliteit van de verkoper. Als de cargo wordt vervoerd als deelpartij in een container, is het meestal vereist dat de verkoper de goederen in een aangewezen opslagplaats voor consolidatie levert.

Incoterm FCA

Verantwoordelijkheden incoterms FCA

Verantwoordelijkheden verkoper

Verantwoordelijkheden koper

1. Levering van goederen

Naast het leveren van de goederen is de verkoper ook verantwoordelijk voor de factuur, bewijs van overeenstemming of bewijs van levering.

1.   Betaling

De koper moet de prijs van de goederen betalen, zoals overeengekomen in de koopovereenkomst.

 

2. Vergunningen, machtigingen en formaliteiten

De verkoper is verantwoordelijk voor export licenties of lokale vergunningen voor de uitvoer van de goederen.

2. Vergunningen, machtigingen en formaliteiten

De koper moet alle in- en uitvoervergunning krijgen voor de in- en uitvoer van goederen.

3. Vervoersovereenkomsten en verzekering

De verkoper is verantwoordelijk voor de vervoersovereenkomsten en de verzekering van de goederen.

3. Vervoersovereenkomsten en verzekering

De koper moet alle vervoersovereenkomsten en de verzekeringsovereenkomsten van de goederen krijgen.

4. Overdracht van risico’s

De verkoper is verantwoordelijk voor de goederen totdat deze op de afgesproken plaats en binnen de afgesproken tijd geleverd zijn.

4. Overdracht van risico’s

De koper is verantwoordelijk voor de goederen en het verlies of beschadigingen als de goederen zijn geleverd tot de vervaldatum.

5. Kosten

De verkoper betaalt alle kosten tot de goederen gereed zijn voor afhaling, met inbegrip van douane-inklaring bij de oorsprong.

5. Kosten

De koper is verantwoordelijk voor de transportkosten en eventuele extra kosten.

6. Bericht naar de koper

De verkoper moet de koper informeren wanneer de goederen klaar staan om af te halen.

 

6. Bericht naar de verkoper

De koper dient de verkoper te informeren dat de goederen geleverd zijn op de afgesproken plaats en binnen de afgesproken tijd.

7. Bewijs van levering, vervoersdocument of gelijkwaardig elektronisch bericht

De verkoper dient de koper een bewijs van levering te geven wanneer de goederen zijn geleverd. De verkoper moet tevens helpen met alle exportdocumentatie en het regelen van het vervoer door de aangewezen vervoerder.

7. Bewijs van levering, vervoersdocument of gelijkwaardig elektronisch bericht

De koper dient het bewijs van levering te accepteren nadat de goederen geleverd zijn.

8. Controle, verpakking en markering van goederen

De verkoper moet de kosten van de controle, het meten, wegen en tellen van de goederen, alsmede de kosten van verpakkingen en markeringen op zich nemen. Als er speciale vereisten zijn, dient de verkoper de koper te informeren over de extra kosten.

8. Controle, verpakking en markering van goederen

De koper moet de kosten betalen van elke inspectie vóór verzending, behalve wanneer een keuring voor verzending is verplicht door de autoriteiten van het land van uitvoer.

9. Overige

De verkoper moet tijdig assistentie verlenen bij het beveiligen van informatie en documentatie welke vereist zijn voor het transport en de laatste aflevering.

9. Overige

De koper moet alle kosten betalen voor het verkrijgen van documenten of gelijkwaardige elektronische berichten.

Advies incoterms

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen over de incoterm FCA of één van de andere incoterms? Onze specialisten beschikken over actuele kennis en kunnen u voorzien van meer informatie of advies welke incoterm het beste bij uw logistieke situatie past. Neem contact met ons op, wij helpen u graag.