Missie, visie en strategie

Onze missie, visie en strategie zijn de strategische pijlers en kernwaarden onder vier logistieke ondernemingen welke te samen de Twentepoort Groep vormen.  

Missie

De Twentepoort Groep biedt vanuit vier zelfstandig opererende bedrijven betrouwbare logistieke oplossingen. Elke divisie is onderscheidend in haar marktsegment en heeft een eigen specialisme:

  • Twentrex regelt dagelijks tijdkritische JIT-zendingen binnen heel Europa.
  • Twentepoort Logistiek organiseert weg-, rail-, lucht-, en zeevracht met de focus op vervoer van en naar Oost-Europa, Rusland en Centraal-Azië.
  • Cargorilla Logistics richt zich als allround logistiek dienstverlener op wereldwijde weg-, rail-, lucht-, en zeevracht.
  • TwenPack is specialist in E-fulfilment, Value Added Logistics en warehousing, zowel voor webwinkels en E-commerce bedrijven als voor groothandels en industrie.

Als logistiek dienstverlener biedt de Twentepoort Groep, dankzij samenwerking met zorgvuldig geselecteerde logistieke partners, wereldwijde expeditie door de lucht, over zee en over land. De persoonlijke, no-nonsense aanpak én de typisch Twentse waarde 'afspraak is afspraak' zijn leidend. Bovendien staat kwaliteit, in combinatie met betrouwbaar en persoonlijk contact, aan de basis van deze solide logistieke organisatie. Door beheerste groei en rendement is continuïteit al jaren vanzelfsprekend. En door duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen, weet de Twentepoort Groep de kosten te reduceren en klanten te binden. De missie van de Twentepoort Groep is het bieden van uitmuntende logistieke diensten om daarmee van echte meerwaarde voor haar klanten te zijn. Hierin is aandacht allesbepalend.

Visie

Door innovatieve en logistieke maatwerkoplossingen te bieden, streeft de Twentepoort Groep er naar om binnen het marktsegment toonaangevend te zijn. Door voortdurend met de klant mee te denken en te toetsen wat de behoeften zijn, verbetert de kwaliteit van de dienstverlening continu. Op langere termijn wil de Twentepoort Groep uitgroeien tot een middelgrote logistieke dienstverlener, die in kwalitatief opzicht ver boven de bedrijfstak uitsteekt.

Logistieke dienstverlening is mensenwerk en succesvolle resultaten worden behaald dankzij deskundige en gemotiveerde medewerkers. Het creëren van een prettige werkomgeving en veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers zijn hierin vanzelfsprekend. Dankzij hoogwaardig materieel en moderne ICT- en communicatiemiddelen is effectief en efficiënt werken mogelijk. De Twentepoort Groep investeert daarin voortdurend, nu en in de toekomst. Met het oog op maatschappelijk verantwoord ondernemen is het terugdringen van de CO2-emissie bij transportpartners belangrijk, evenals op onze eigen bedrijfslocaties. Door zuinig om te gaan met energiebronnen, blijven transport- en logistieke kosten concurrerend en beheersbaar.

Strategie

Om de missie en visie te verwezenlijken zet de Twentepoort Groep als logistieke organisatie in op:

  • Specialiseren en samenwerken. Als logistieke dienstverlener concentreren we onze internationale transportactiviteiten met name binnen Europa, met specifieke aandacht voor Oost-Europa en Centraal-Azië. De overige landen, ook overzees, bieden we in samenwerking met andere, zorgvuldig geselecteerde, logistieke partners aan.
  • Klant als uitgangspunt. Door met onze klanten mee te denken, kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening garanderen. Middels het toetsen van klant-specifieke behoeften, krijgen we bovendien onze diensten op een nog hoger kwaliteitsniveau.
  • Innovatie en verbetering. Dankzij innovaties is het mogelijk om CO2-uitstoot terug te dringen, zonder dat daarbij de kosten stijgen. De Twentepoort Groep heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. De keuze voor verbetering van processen drukt transport- en logistieke kostkosten, ten gunste van de opdrachtgevers. Om dit te bereiken blijven we investeren in mensen en middelen.
  • Groei en uitdaging voor medewerkers. Logistieke dienstverlening is mensenwerk en dankzij deskundige en gemotiveerde medewerkers behaalt de Twentepoort Groep succesvolle resultaten. Een afgeleide doelstelling voor onze organisatie is het bieden van een prettige werkomgeving. Zo besteden we veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en zorgen hoogwaardig materieel en moderne ICT- en communicatiemiddelen voor efficiëntie en effectiviteit op de werkvloer. 

 

Missie, visie en strategie