Voorwaarden & condities

FENEX condities 

Op alle werkzaamheden van Twentrex zijn de Nederlandse expeditievoorwaarden (FENEX condities) van toepassing, oftewel de algemene voorwaarden van de FENEX, de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek. Deze voorwaarden bieden beperkte aansprakelijkheid door de expediteur.
Wij adviseren u daarom bij hoogwaardige goederen een aanvullende transportgoederen verzekering af te sluiten. Natuurlijk kunnen wij dit op uw verzoek voor u regelen. We presenteren u graag een maatwerkvoorstel.

Alle internationale transporteurs welke door ons worden ingezet zijn dwingendrechtelijk verzekerd conform de CMR-voorwaarden. Via de onderstaande link zijn deze te downloaden.

Nederlandse Expeditievoorwaarden (1 mei 2018)
Nederlandse Expeditievoorwaarden (1 mei 2018) Engels
Nederlandse Expeditievoorwaarden (1 mei 2018) Duits
Nederlandse Expeditievoorwaarden (1 mei 2018) Frans

Nederlandse Expeditievoorwaarden (1 juli 2004)

Nederlandse Expeditievoorwaarden (1 juli 2004) Engels
Nederlandse Expeditievoorwaarden (1 juli 2004) Duits
Nederlandse Expeditievoorwaarden (1 juli 2004) Frans

Nederlandse Opslagvoorwaarden (15 november 1995)
Nederlandse Opslagvoorwaarden (15 november 1995) Engels

Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg

Voorwaarden & condities