Copyright

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Twentrex of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Twentrex.

Deze website is ontwikkeld op het platform MODX (open source CMS), waar de intellectuele eigendomsrechten van het platform berusten. Realisatie door Internet marketing bureau Adwise.